Cena

Jednou z našich hlavných výsad je vynikajúci pomer kvalitnej práce k cene; teraz tak ako aj v budúcnosti. Cenové ponuky sú zdarma a vypracovávané na jednotlivé výrobky, prípadne celé zostavy alebo zariadenia. Cena za dopravu je osobitnou časťou cenovej ponuky a závisí na váhe a vzdialenosti.

Platba

Pri prvej zákazke pre nového zákazníka požadujeme zálohu vo výške hodnoty materiálu potrebného na výrobu. Zvyšná čiastka je splatná v priebehu 14 až 30 dní od dodania objednávky. Vo výnimočných prípadoch a po vzájomnej dohode môže byť platobná lehota predĺžená o ďalších 30 dní. Cenové ponuky a platby prebiehajú v EUR.