Presnosť a kvalita

Presnosť a kvalita sú nepretržite kontrolované zaužívanými metodámi počas celého výrobného procesu. Po dokončení Vašej zákazky sa presnosť preveruje znova, a to na viacerých náhodne vybratých kusoch. Ku každému novému výrobku vypracovávame zdarma protokoly o prevedených meraniach.
Na požiadanie zákazníka môžeme zabezbečiť certifikované meracie protokoly.